Rättvisans rebell

Tillbaka

Rättvisans rebell

Författare: John Allen
Titel: Rättvisans rebell
Översättare: Maria Store
Genre: Biografi
ISBN: 978-91-85625-72-7
Antal sidor: 490
Utgivningsdag: 2008-07-16

Ladda ner omslag

Titeln är slutsåld hos förlaget.

Allens faschinerande läsning om Desmond Tutu!

Rättvisa är den enda verkliga grunden för fred. Det var den insikten som ledde Desmond Tutu in i ett liv som Rättvisans rebell. Med risk för sitt eget liv kämpade han mot apartheidsystemet i Sydafrika. Han konfronterade regeringen gång på gång, han ledde fredliga demonstrationer trots att polisen gjorde allt för att skrämma honom till tystnad, och han uppmanade världssamfundet till ekonomiska sanktioner mot det land som han älskade.

I den här biografin, skriven av hans mångårige medarbetare John Allen, möter vi en man med otröttligt engagemang och kamp för rättvisa och fred. Vi får en inträngande bild av vad Tutus enorma mod, engagerade talekonst och stora gudstro fick betyda när det omöjliga – att stjälpa apartheidregimen – till slut blev möjligt. Desmond Tutu tilldelades Nobels fredspris 1984.

”John Allen har lyckats med att skriva ett fängslande porträtt av en unik person.”
Nerikes Allehanda

Rättvisans rebell är högst intressant.”
Svenska Dagbladet

”John Allens väldokumenterade biografi skildrar en tidsperiod som omvandlat historien, inte bara i Sydafrika. Det är fascinerande läsning.”
Upsala Nya Tidning

Om författaren
Böcker av författaren