Normalt? Från vansinnesdåd till vardagspsykoser

Tillbaka

Normalt? Från vansinnesdåd till vardagspsykoser

Författare: David Eberhard
Titel: Normalt? Från vansinnesdåd till vardagspsykoser
Genre: Fakta
ISBN: 978-91-86675-48-6
Antal sidor: 320
Utgivningsdag: 2012-01-25

Ladda ner omslag

Granskning av folkhemmet Sverige!

Normalt? Från vansinnesdåd till vardagspsykoser, David Eberhards nya bok, tar avstamp i de vansinnesdåd som skedde under 2003 och som kulminerade med mordet på Sveriges utrikesminister Anna Lindh. Varför kunde man inte förutspå dessa galningars framfart? Vilka är det egentligen som mördar okända förbipasserande på gatan?
I boken resonerar han vem som är farlig för andra och de olika diagnoser dessa människor kan ha. Han studerar också vem som är farlig för sig själv och vem som samhället betraktar som frisk och sjuk.

I bokens första del karaktäriserar Eberhard de psykiatriska tillstånd som möjligen, men mycket sällan, är farliga för förbipasserande. Bokens andra del handlar om alla de tillstånd som man försöker behandla för att minska risken för självmord. Behandlar vi för många med antidepressiva läkemedel? Har vi skapat en helt ny generation av narkomaner när vi behandlar ADHD med amfetaminliknande preparat.

I tredje delen fortsätter Eberhard att försöka avgränsa friskt från sjukt. Var går gränsen för när man ska betrakta ett tillstånd som normalt? Den fjärde delen diskuterar behandlingar. Det har funnits en snart sekellång dispyt om huruvida man ska behandla människor med psykofarmaka eller med psykoterapi.

David Eberhard har provocerat, underhållit och folkbildat i sina två tidigare succéböcker: I trygghetsnarkomanernas land och Ingen tar skit i de lättkränktas land. Nu fortsätter han sin granskning av folkhemmet Sverige. Eberhard har skrivit en debattbok inom sitt eget expertområde, psykiatrin. Och den berör. Genom att illustrera de olika sjukdomstillstånden med exempel från media och Eberhards liv som överläkare och chef inom psykiatrin blir det lättillgängligt och begripligt för allmänheten.