När kriget kom till Lyckhem

Tillbaka

När kriget kom till Lyckhem

Författare: Britt-Marie Mattsson
Titel: När kriget kom till Lyckhem
Genre: Roman
ISBN: 978-91-7579-103-6
Antal sidor: 330
Utgivningsdag: 2015-05-20

Ladda ner omslag

Året är 1916. För Frida och Oscar i Bohuslän blir första världskriget verklighet när kroppen av en ung engelsman ­flyter­iland­i­närheten­av­deras­hem.­Han­är­inte­den­ende.­ Under­ ett dygn ­har ­åttatusen­ sjömän ­dött ­i ­det­ stora ­slaget­ ute­ på ­Skagerack.­

Fridas­ syskon ­har ­emigrerat ­till ­Amerika ­och­ hamnat­ i ­stålindustrin ­i ­Indiana.­ Efter USA:s ­inträde ­i ­kriget ­blir­ ­arbetet ­på ­stålverket­ alltmer ­omänskligt.­ Fridas­ brorson­ Arthur­ tar­ värvning ­i ­m­ilitären­ för ­att ­visa ­att ­han ­är ­en­ ­patriot, värdig ­familjens nya­ hemland.­ Snart ­är ­han ­på ­väg­ över ­­Atlanten ­till ­striderna ­på ­Västf­ronten.­
Sverige­ står ­utanför­ kriget ­men ­drabbas ­av ­nöd- ­och­ dyrtiderna.­ För­ den ­bohuslänska familjen­ kryper ­kriget ­allt ­närmare ­när ­de­ nås ­av ­f­asansfulla ­rapporter ­om­ de­ våldsamma ­slagen ­där­ Arthur ­är ­inblandad.

Britt-Marie ­Mattsson ­väver­ i ­När kriget kom till Lyckhem samman­ en ­bohuslänsk släkts ­öden ­på ­två ­kontinenter.­ Romanen ­bygger­ på ­författarens ­egen ­familjehistoria.

Sagt om boken:
”En skicklig blandning av dokumentär och medryckande mänskligt drama”
Bibliotekstjänst

”Med sitt skarpa öga för detaljer skapar Britt-Marie Mattsson ett tittskåp in i en annan tid, befolkat av människor som skildras med stor kärleksfullhet.”
Östgöta Correspondenten

Om författaren
Fotograf: Peter Knutson Ladda ner pressbild
Britt-Marie Mattsson

Läs mer om författaren

Böcker av författaren