Flickan med gåvorna

Pocketförlagets bokklubb recenserar Flickan med gåvorna av M.R. Carey

“Och sedan som Pandora, som öppnar den där jättestora asken utan att vara rädd, utan att bry sig om huruvida innehållet är ont eller gott. För det är både och. Allt är alltid både och.

Men man måste öppna för att få veta.”

Flickan med gåvorna är en spänningsroman som utspelar sig i framtidens England, där samhället tjugo år tidigare kollapsat av en zombieepidemi.

De av oss som inte så ofta läser dystopisk sci-fi tyckte att boken var överraskande bra för genren. Boken börjar med att läsaren slängs rakt in i den verklighet som råder i berättelsen, eller snarare flickan Melanies verklighet som består av en cell, en korridor och ett klassrum. Bit för bit får vi sedan veta mer om vad som händer, genom saker som Melanie själv har snappat upp eller upplever, vilket gör att man inte riktigt förstår vad som händer och blir nyfiken att veta mer.

En del av handlingen är svårsmält då berättelsen framställer Melanie samt hennes klasskamrater som onda varelser, som kan åsamka skada, detta blir berättelsens paradox. Då vi lever med en väldigt djupt inrotad sanning om att barn är goda och oskyldiga, blir kontrasten till bokens upplägg väldigt påtaglig.  Kanske något som man till och med känner sig obekväm med…

En detalj i boken som vi som bokklubb såklart tyckte var rolig var de litterära referenser som togs upp i klassrummet som Melanie befinner sig i dagligen under bokens första del. Utöver det fascinerades huvudpersonen Melanie av grekisk mytologi, med alla dess hjältar och monster, och applicerade en del av detta på sin egen verklighet. Genom hela boken återfinns referenser om myten till Pandoras ask, bland annat är bokens titel en referens till Pandoras namn.

Vi upplevde att språket i boken hade en bra struktur och ett bra flyt som underlättar för läsaren och håller kvar intresset. Vi läste en svensk version av boken, översatt från engelska av Johanna Svartström, och översättningen från originalspråket var väldigt bra gjord. I andra fall kan det vara just översättningen som sätter stopp för språkets flyt men ingen av oss kände att detta var ett hinder i denna bok.

Författaren är detaljerad i sina beskrivningar, även vad gäller ursprunget till den svampinfektion som gör att människor blir zombies och som orsakat samhällets kollaps. Detta utan att det upplevs för banalt eller orealistiskt med tanke på att det är en fiktiv spänningsroman, det finns en verklighetsförankring som en som läsare uppskattar och fascineras av! I zombieapokalyptiska böcker och filmer saknas ofta en tillfredsställande redogörelse av just detta.

En annan aspekt av beskrivandet är de karaktärer som målas upp i boken, vilka är väldigt individuella i sina personligheter. Olika kapitel eller stycken berättas från olika karaktärers perspektiv och i dessa stycken anpassas språket till den karaktär som är i fokus. Där bland annat forskaren dr Caldwells tankar fokuserar mycket på de vetenskapliga studierna. Hennes personlighet samt även agerande framstår därmed som vetenskapligt och nära på avhumaniserat. Hur långt kan man gå i forskningens namn?

Huvudpersonen Melanies tankar tillhör däremot ett tankfullt och intelligent barn och utifrån detta speglas då hennes historia.

Boken präglas av flertalet starka kvinnliga karaktärer vilket vi uppskattar mycket. Dock är persongalleriet stundtals stereotypiskt då författaren anger den kvinnliga lärarinnan, miss Justineau, med en empatisk och inkännande ådra medan de militäranställda männen tilldelas en tuff och hård yta. Sett till den normativa rollbesättningen blir det männens roll att försvara de “svaga” kvinnorna och barnen för att säkra gruppens överlevnad.

Bokens tempo var enligt några av oss bra och gripande, berättelsen gick framåt hela tiden och det kunde vara svårt att sluta läsa. Vissa andra tyckte däremot att resan som görs i början av boken, från militärbasen in till staden, var onödigt detaljerad och långdragen. Några av oss tyckte att senare delen av boken var stundtals segdragen men slutet var för oss alla otippat då ett moraliskt dilemma ställs på sin spets där Melanie behöver göra ett avgörande val.

Läs fler recensioner
Bok
Flickan med gåvorna
Författare
M.R. Carey