Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta oss!

Pocketförlaget
Pocketförlaget Sverige AB
Kaptensgatan 6, 2 tr.
114 57 Stockholm

Telefon: 08 24 27 00

E-post: redaktion@pocketforlaget.se

Jenny Ullström
Produktionsansvarig (Föräldraledig)
Telefon: 08-24 27 00
Mobil: 0762-54 24 75
jenny@pocketforlaget.se

19_person_536
Foto: Anna-Lena Ahlström

Petra Ward
tf VD
Telefon: 08-24 27 00
Mobil: 073-808 33 22
petra@pocketforlaget.se

19_person_537