Unni Lindell

Tillbaka

Unni Lindell

Fotograf: Jörn Grönlund

Namn: Unni Lindell
Född: 1957
Familj: Man och två vuxna söner
Bor: Oslo.