Tony Parsons

Tillbaka

Det som format Tony Parsons som författare är hans 25 år som journalist. Allt det som hans populära romaner handlar om – relationer mellan män och kvinnor, kärleken till musik, identifikationen med populärkultur, vänskap, drömmar om framgång och revansch – har han i många år skildrat som journalist.

Tony Parsons gjorde sig ett namn 1976-77 då han som tonårig rockskribent på musiktidningen New Musical Express var och med skildrade punkens födelse. Därefter var han med och formade åttiotalets banbrytande livsstilsmagasin, för att sedan bli en av Englands bäst betalda dagstidningskolumnister. Vare sig Tony Parsons skriver om Sex Pistols eller Mick Jaggers kvinnor, om sin arbetarklassbakgrund eller om glamourliv, så känner man alltid igen hans signatur. Han är alltid rapp och träffsäker, på samma gång underhållande och allvarlig, samtidigt som han är totalt orädd inför vad omgivningen ska tycka om hans åsikter.

I sitt hemland England är Tony Parsons, journalisten, ett lika stort namn som Tony Parsons, författaren. En rad svenska journalister har också haft Parsons som förebild. En av dem, Jan Gradvall, har gjort urvalet till denna samlingsvolym med Parsons bästa tidningsartiklar samt har även skrivit förordet.

Böcker av författaren