Simon Singh

Tillbaka

Simon Singh


Simon Singh är född 1964 och bosatt i England. Han är författare och specialiserat sig på matematiska och naturvetenskapliga ämnen. Han har gett ut fyra böcker på svenska. Fermats gåta. Så löstes världens svåraste matematiska problem, (1997) Kodboken. Konsten att skapa sekretess – från det gamla Egypten till kvantkryptering, (1999). Big bang: allt du behöver veta om universums uppkomst – och lite till, (2005) Salvekvick och kvacksalveri är hans senaste bok och skriven tillsammans med Edzard Ernst.

Böcker av författaren