Shirin Ebadi

Tillbaka

Shirin Ebadi


Shirin Ebadi tog sin examen vid Teherans universitet och blev den första kvinnliga domaren i landet. 1975 utnämndes hon till chef för domstolen i Teheran. Då Islamiska republiken grundades år 1979 tvingades hon avgå eftersom kvinnor enligt det nya rättssystemet inte ansågs vara lämpade för högre befattningar. Ebadi, som föreläser vid Teherans universitet, har också skrivit två böcker om mänskliga rättigheter i Iran. Trots politisk förföljelse har hon fortsatt sin verksamhet. År 2003 mottog hon Nobels fredspris.

Böcker av författaren