Richard Dawkins

Tillbaka

Richard Dawkins


Richard Dawkins är professor vid universitetet i Oxford och förmodligen världens mest kände ateist. På svenska finns av honom tidigare utgivet bl.a Den själviska genen och Den blinde urmakaren. Illusionen om Gud var nummer 1 på Amazon UK:s försäljningslista och låg i över 30 veckor i rad på New York Times Best Seller List.

Böcker av författaren