Maja Lunde

Tillbaka

Maja Lunde har skrivit manus för film och tv, och givit ut flera böcker för barn och ungdom. Binas historia är hennes första roman för vuxna och har sålts till femton länder. Maja Lunde är bosatt i Oslo.

Böcker av författaren