Heinz Linge

Tillbaka

Heinz Linge föddes i den tyska staden Bremen i mars 1913. Han arbetade som Adolf Hitlers betjänt i tio år. Efter kriget tillfångatogs Linge av Röda armén och förhördes av dem angående omständigheterna kring Hitlers död. Linge släpptes ur rysk fångenskap 1955, varpå han flyttade tillbaka till Tyskland. Han avled den 9 mars 1980 i Hamburg vid 67 års ålder.

Böcker av författaren