Heather Pringle

Tillbaka

Heather Pringle


Heather Pringle är vetenskapsjournalist från Kanada, specialiserad på arkeologi och historia. Härskarplanen är hennes tredje bok. På svenska har tidigare Mumiekongressen givits ut.

Böcker av författaren