David S. Landes

Tillbaka

David S. Landes


David S. Landes (född 1924) är professor emeritus i historia och ekonomi vid Harvard, samt författare till en lång rad böcker som lockat läsare från utanför de akademiska kretsarna. I alla hans böcker lyckas han med konststycket att förena insikter om de ekonomiska processer som har format vårt samhälle med ett underhållande och lättläst språk.